Zabezpieczenie i stabilizacja warstw gruntu.

Geosyntetyki

Jednym z poważniejszych wyzwań, przed jakimi stają inżynierzy projektujący nowo budowane drogi i autostrady, jak również linie kolejowe czy też nawet zbiorniki wodne, jest zabezpieczenie stromych zbocz przed erozja gleby. W tym celu przede wszystkim trzeba odpowiednio wyprofilować teren, ale także zastosować dodatkowo wzmocnienia warstw gruntu poprzez wbudowanie w przypowierzchniowa warstwę gruntu odpowiednio dobranej do konkretnych warunków geosiatki, czyli płaskiej struktury wykonanej z włókien polipropylenowych czy też polietylowych, której zadaniem będzie ustabilizowanie gruntu w swoim położeniu i zapobieżenie jego erodowaniu.

Funkcja pełniona przez geosiatki.

Oczywiście jest to tylko powierzchowne przedstawienie problemu, gdyż geosiatki w gruncie będą pełnić bardziej złożoną funkcję. W uproszczonej formie można powiedzieć, iż będzie to uzbrojenie gruntu, w celu zatrzymania procesu jego erozji. Bardziej szczegółowo będzie można powiedzieć, iż zastosowanie geosiatki miragrid w tym przypadku będzie także przytrzymywać w stabilnym położeniu warstwę drobnej roślinności, która ostatecznie także stanowi dobre zabezpieczenie stromych zboczy przed erozją. Czyli w tym wymiarze geosiatka będzie stanowić niejako fundament, na którym będziemy przytrzymywać naturalne zbrojenie gruntu, czyli roślinność. Konstrukcyjnie geosiatka jest płaska strukturą wykonaną z włókien polipropylenowych, polimerowych czy też poliestrowych, z oczkami o niewielkich rozmiarach, które umożliwiają roślinności przepuszczanie korzeni i stabilizowanie się w danym terenie. Geosiatki są też wyjątkowo odporne na działanie czynników atmosferycznych a także chemicznych, co dodatkowo wzmacnia trwałość strukturalną takiej konstrukcji w obliczu różnych zagrożeń. jest to więc podstawowe zabezpieczenie wznoszonych dróg i autostrad, oraz całej pobocznej infrastruktury przed ciągłym jej zasypywaniem humusem wypłukiwanym przez opady atmosferyczne.

Dobór odpowiednich geosyntetyków.

Oczywiście na rynku znajdziemy dość sporo różnych typów geosyntetyków czy też nawet samych geosiatek, a kluczem do sukcesu będzie dobór takich, które w danych warunkach będą najlepiej zabezpieczać teren. Trzeba będzie więc starannie sprawdzić ich parametry techniczne oraz zakres odporności na konkretne zagrożenia, i w takim zakresie je dobierać. Odpowiednia oferta geosyntetyków będzie tutaj kwestia wręcz kluczową. W końcu każdy z nich będzie charakteryzować się inną konstrukcją materiałową, a co za tym idzie, różny będzie też zakres wytrzymałości i odporności na poszczególne zagrożenia. Trzeba więc umiejętnie dopasować konkretny geosyntetyk do lokalnych warunków terenowych i potencjalnych zagrożeń, aby stabilizacja gruntu i jego zabezpieczenie przed erozją były na jak najwyższym poziomie.