Geosiatka do wzmocnienia struktury podbudowy drogowej.

Geosyntetyki

Współczesny przemysł budowy dróg i autostrad, wykorzystuje o wiele więcej nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym trwałość nawierzchni bitumicznej, znacznie się wydłuża. Przede wszystkim będziemy tutaj mieć na myśli materiały geosyntetyczne a głównie geosiatki, dzięki których zastosowaniu można skutecznie wzmocnić strukturę podbudowy, co przekłada się na trwałość nawierzchni bitumicznej. Dobry dystrybutor geosyntetyków, powinien dysponować odpowiednimi typami geosiatek do wzmacniania struktury podbudowy drogowej, dzięki czemu tez nie powinno być większych trudności z zakupem tego materiału.

Zastosowanie geosiatek do wzmacniania podbudowy drogowej.

Jak bardoz dobrze wiemy, najczęstsza przyczyną uszkodzeń nawierzchni drogowej jest przemieszczanie się warstw podbudowy, czy też jej osiadanie wskutek działania wody gruntowej i niezbyt spójnego gruntu. Ustabilizowanie warstwy podbudowy poprzez zastosowanie geosiatki, będzie pozwalać nam na poprawę trwałości dróg nawet do 40%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Dobra geosiatka do wzmacniania struktury podbudowy, wykonana jest z włókien poliestrowych lub też polipropylenowych, odpornych na rozciąganie i zaginanie. Dzięki temu też, naprężenia powstające w toku eksploatacji nawierzchni drogowej, przenoszone na podbudowę, nie będą wywierać negatywnego wpływu na strukturę geosiatki, a przez to tez nie doprowadzą do jej uszkodzenia. Geosiatka zaś będzie warstwy podbudowy utrzymywać w stabilnej pozycji, nie dopuszczając do przemieszczania się Frakcji kamiennych między sobą, czy też do ich zapadnia się. Stabilna podbudowa zaś, z całą pewnością natychmiast znajdzie swoje przełożenie w postaci trwałej i wytrzymałej nawierzchni drogowej, która nie będzie wymagać zbyt szybkiego remontowania, co z kolei będzie wyraźną oszczędnością dla właściciela.

Dobra jakość zastosowanych geosiatek.

Bardzo ważna kwestią będzie tutaj także jakość stosowanych do wzmacniania podbudowy geosiatek, bowiem nie wszyscy producenci będą w stanie zastosować takie same technologie ich wytwarzania. O ile włókna poliestrowe czy też polipropylenowe wszyscy będą w stanie uzyskać takie same w procesie chemicznym, to już kwestia ich połączenia pozostawia spore pole do popisu. Dobra technologia łączenia ze sobą tych włókien będzie podstawową kwestią przekładającą się na ich odporność na działanie czynników zewnętrznych. Tutaj więc niezbędny będzie dobry dystrybutor geosyntetyków, który zagwarantuje nam dostawy najlepszej jakości geosiatek do wzmacniania struktury podbudowy drogowej, i będzie w stanie zrealizować regularne ich dostawcy na plac budowy. Dzięki temu też, możliwe będzie systematyczne montowanie geosiatek w kolejnych warstwach podbudowy co przekłada się na zwiększanie trwałości drogi i odporności nawierzchni na działanie czynników zewnętrznych oraz naturalnych obciążeń eksploatacyjnych.