Jak wykorzystać maty przeciwerozyjne?

Geosyntetyki

Erozja gleb to jedno z tych zjawisk naturalnych, z którymi w branży budowlanej należy dość wydajnie walczyć. Przede wszystkim w przypadku realizacji konstrukcji ziemnych, gruntowych. Najczęściej z tym zjawiskiem będziemy mieć do czynienia w przypadku budowy nowych dróg, autostrad, czy też linii kolejowych. Erozja będzie dotyczyć głównie wznoszonych wzdłuż inwestycji nasypów ziemnych czy też kamiennych. Po prostu, pod wpływem opadów atmosferycznych, z czasem dojdzie do wypłukiwania całego nasypu w dół, co jest niedopuszczalne. W celu zabezpieczenia się przed tym zjawiskiem, wykorzystywane są nowoczesne maty antyerozyjne, które stanowią jeden z bardziej istotnych materiałów geosyntetycznych, stosowanych we współczesnym budownictwie inżynieryjnym.

Rodzaje stosowanych mat przeciwerozyjnych.

Oczywiście, jest to technologia dostępna od pewnego już czasu, a co za tym idzie, na rynku pojawiło się już kilka co najmniej typów mat tego rodzaju. Wyróżnić możemy przede wszystkim trzy maty przeciwerozyjne, stosowane obecnie najpowszechniej. Będą to po kolei:

  • Maty Polymat – jest rozwiązaniem idealnym do zabezpieczenia wszelkiego rodzaju skarp i nasypów przed erozją do czasu ukorzenienia się naturalnej roślinności. Trzeba pamiętać, iż naturalna roślinność jest zdecydowanie najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem zabezpieczającym przed erozją. Niemniej, do czasu jej ukorzenienia musimy jakoś zabezpieczyć teren aby nasiona i młode pędy nie zostały wypłukane. Maty przeciwerozyjne Polymat są odporne zarówno biologicznie jak i chemicznie, przy czym jednocześnie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Mogą być stosowane także w przypadku konstrukcji mających bezpośredni kontakt z wodą pitną.
  • Maty kokosowe – maty Envirofelt, to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest okresowa ochrona przed erozją. Wykonanie maty z włókien kokosowych zapewnia nam wiele korzyści. Przede wszystkim, z czasem dojdzie do rozkładu samej maty, w chwili kiedy nie będzie już potrzeba, gdyż naturalna roślinność będzie wystarczająco ukorzeniona. Co również istotne, rozkładając się, mata przeciwerozyjna Envirofelt, będzie stanowić dodatkowy nawóz dla wzrastającej roślinności. Jest to więc bardzo ekologiczne rozwiązanie.
  • Biowłókniny – to z kolei specjalnie przygotowana włóknina z odpadów bawełnianych oraz bawełnopodobnych, zaprawiona wstępnie nasionami traw. Dzięki temu, jej wkomponowanie na zboczy ziemnym, zapewnia od razu brak konieczności wykonywania obsiewu zbocza. Po prostu montujemy biowłókninę i czekamy aż trawy same wzrosną a następnie solidnie się ukorzenią. W ciągu dwóch lat ulega ona rozkładowi, zapewniają dodatkowy nawóz w glebie dla wzrastającej świeżo roślinności.

Dlaczego korzystać z mat przeciwerozyjnych?

Zastosowanie mat przeciwerozyjnych ma bardzo ważne znaczenie nie tylko ze względu na utrzymanie roślinności na zboczach nasypów. Jest to także zabezpieczenie całej infrastruktury drogowej przy której wznoszone są nasypy. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia przeciwerozyjnego, w trakcie opadów deszczu, w dół będzie spłukiwana zarówno ziemia jak i nasiona roślinności oraz młode pędy. Będzie to wszystko zamulać cała infrastrukturę, niezbędną do utrzymania dróg w bezpiecznym stanie do eksploatacji. Chodzi tutaj ściślej rzecz ujmując, o wszystkie odpływy i rynny, których zadaniem jest odbiór opadów atmosferycznych spływających z drogi. Jeśli te będą niedrożne, to niestety z drogi nie będzie na bieżąco odbierana woda, a to stwarza poważne zagrożenia dla eksploatacji danej drogi. Dlatego też, należy stwierdzić, iż maty przeciwerozyjne to bardzo ważny element współczesnej realizacji nowych dróg, autostrad czy też linii kolejowych.