Nowoczesne budownictwo drogowe i stosowane technologie.

Geosyntetyki

Przemysł budownictwa drogowego musi wykorzystywać jak najwięcej nowoczesnych rozwiązań technologicznych, aby budowane drogi i autostrady charakteryzowały się maksymalnie wysokim poziom wytrzymałości na obciążenia eksploatacyjne. Chodzi tutaj więc o jak najlepsze wykorzystanie nowoczesnych technologii związanych z materiałami geosyntetycznymi, które umiejętnie zastosowane będą diametralnie zmieniać zakres wytrzymałości dróg, zarówno w zakresie samej podbudowy, jak również w strefach poboczy, gdzie bardzo często tworzone są sztuczne nasypy na których montowane są tłumiące hałasy ekrany akustyczne.

Zastosowanie mat antyerozyjnych.

Jednym z częściej wykorzystywanych materiałów geosyntetycznych w zakresie wzmacniania stromych zbocz nasypów wzdłuż dróg i autostrad, czy też w przypadku brzegów rzek, jezior, oraz sztucznych zbiorników wodnych jest mata antyerozyjna, której zadaniem, jak sama nazwa wskazuje jest zabezpieczenie zboczy przed postępującą erozją. Dzięki zabudowie maty antyerozyjnej, strome zbocza nasypów, czy też brzegi zbiorników wodnych są zabezpieczone, a co za tym idzie, trwałość zbiornika, czy też drogi wzrasta w wymiernym zakresie. Do tego oczywiście bardzo często będą też wykorzystywane nowoczesne geosiatki miragrid, które także można rozpiąć z zewnątrz na kamiennym zboczy wzdłuż drogi, co najczęściej wykorzystywane będzie w przypadku prowadzenia dróg terenami górzystymi. Przecinka przez kamienne wzgórze zawsze będzie powodować pozostawienie luźnych zboczy nasypów wzdłuż drogi, które należy odpowiednio wzmocnić, a to można osiągnąć jedynie poprzez zastosowanie materiałów geosyntetycznych, które zapewnią trwałe i solidne wzmocnienie gruntu.

Właściwości materiałów geosyntetycznych.

Bardzo ważnym aspektem będzie tutaj także fakt dobrych właściwości geotechnicznych materiałów geosyntetycznych. Jako, że wykonywane są z włókien polipropylenowych, poliwinylowych, czy tez polietylenowych, są one bardzo wytrzymałe na działanie różnorodnych sił. Przede wszystkim są jednak odporne na rozciąganie, a co za tym idzie, ich struktura nie wydłuża się za bardoz pod wpływem działania sił fizycznych. Dzięki temu wzmocnione grunty i zbocza działając na materiały takie jak geosiatki czy maty antyerozyjne, nie będą ich rozciągać powodując obsuwanie się gruntu. Generalnie rzecz więc ujmując, musimy tutaj powiedzieć, iż w większości przypadków, zastosowanie materiałów geosyntetycznych będzie gwarantować wzmocnienie struktury podbudowy dróg i autostrad, czy też wzmocnienie zboczy wałów, nasypów, oraz brzegów rzek i jezior czy też sztucznych zbiorników wodnych. Są to więc materiały bardzo korzystnie wpływające na technologie budowlane, a co za tym idzie, warto zainteresować się ich wykorzystaniem w branży, gdyż zapewniają nam podniesienie jakości realizowanych prac budowlanych.