Jak skutecznie poprawić efektywność ogrzewania domu jednorodzinnego?

Ogrzewanie

Ogrzewanie naszych domów jednorodzinnych to jedna z ważniejszych kwestii, szczególnie w naszej strefie klimatycznej. Obecnie najważniejsze jest nie tylko ograniczanie kosztów ogrzewania, ale także minimalizacja generowanych z tego tytułu zanieczyszczeń. Aby jednak osiągnąć jak najbardziej optymalne warunki do ogrzewania budynku, warto przeanalizować zastosowane rozwiązanie grzewcze oparte o grzejniki ścienne. Okazuje się bowiem, iż w zdecydowanej większości budynków z grzejnikami ściennymi, będziemy mieć możliwość wdrożenia nowoczesnego ogrzewania kanałowego, które okazuje się być bardziej wydajne i efektywne, a co za tym idzie, także bardziej oszczędne i ekologiczne.

Zalety zastosowania ogrzewania kanałowego.

Zanim w ogóle przystąpimy do kwestii rozważania, czy w danym budynku będziemy mieć możliwość zastosowania ogrzewania kanałowego, warto przyjrzeć się wszystkim korzyściom płynącym z jego zastosowania. Nawet w przypadku, kiedy w naszym domu nie będziemy mieć takiej możliwości, to przynajmniej będziemy mieć podstawową wiedzę w zakresie korzyści płynących z zastosowania tego typu rozwiązań. W związku z tym poniższa lista prezentuje najistotniejsze korzyści korzystania z ogrzewania kanałowego.

  • Lepsza efektywność energetyczna – wynikająca z wymuszenia obiegu ciepłego powietrza zamontowanym wewnątrz grzejnika wentylatorem
  • Ograniczenie kosztów ogrzewania – wynikające z lepszej efektywność energetycznej grzejników.
  • Ograniczenie emisji spalin – wynikające ze zmniejszonego spalania

Jak więc widzimy, zalety to w pewnym sensie system naczyń połączonych. Jedna zmiana w podejściu projektowania systemu grzewczego, pozwala nam na pociągnięcie za sobą całego szeregu korzystnych z naszego punktu widzenia zdarzeń. To oczywiście jest bardzo dobre, gdyż nie musimy dokonywać wielu zmian w systemie grzewczym aby uzyskać wiele korzystnych efektów.

Kiedy możliwe jest montowanie grzejników kanałowych?

To bardzo ważna kwestia, której należy się przyjrzeć bardzo precyzyjnie. Jak podaje na swój stronie producent grzejników kanałowych, najmniejsze grzejniki będą mieć głębokość 100mm. Musimy mieć więc możliwość przygotowania odpowiednich otworów montażowych w podłogach czy też stropach, o takiej właśnie głębokości. Szerokość oraz długość otworu uzależniona będzie od danego modelu i mocy grzejnika. Jeśli dysponujemy takimi możliwościami, to z całą pewnością będziemy mogli skorzystać z grzejników kanałowych w naszych domach. Doprowadzenie bowiem zasilania oraz powrotu czynnika grzewczego do każdego grzejnika kanałowego nie będzie już stanowić tak wielkiego problemu. Nawet jeśli będziemy przerabiać istniejąca dotychczas instalację grzejników ściennych. Po prostu trzeba będzie nieco przerobić całość, tak aby ostatecznie do każdego grzejnika doprowadzić czynnik grzewczy. W pewnym zakresie ograniczy to także ilość wody w instalacji, co zawsze przekłada się na szybkość rozruchu całej instalacji, a to bardzo ważna kwestia, której należy poświęcić odpowiednio dużo uwagi.