Nowoczesne materiały geosyntetyczne i ich zastosowanie.

Geosyntetyki

Każdego dnia w świecie technologii odbywa się ogromny postęp, dzięki któremu nasze życie staje się o wiele prostsze, a podstawowa działalność człowieka jest jeszcze bardziej wydajna. Od jakiegoś czasu w branży budownictwa drogowego czy też hydrotechnicznego, możemy zaobserwować wzrost zainteresowania nowoczesnymi materiałami geosyntetycznymi, które zapewniają o wiele lepsze warunki do budowy wszelkiego rodzaju konstrukcji ziemnych związanych bezpośrednio z budową dróg, autostrad, placów parkingowych, lotnisk, sztucznych zbiorników wodnych, składowisk odpadów, czy też nawet linii kolejowych. Warto się więc nieco bliżej przyjrzeć kwestii ich zastosowania, aby mieć przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie ich skuteczności ochrony przed erozją czy też w zakresie drenowania.

Geotkaniny i geokompozyty.

Są to dwa podstawowe, bardzo często wykorzystywane materiały geosyntetyczne. Geotkaniny służą przede wszystkim do zabezpieczenia powierzchni wszelkiego rodzaju nasypów, przed erozją wywoływaną opadami atmosferycznymi czy też silnymi podmuchami wiatru. Wiadomym jest, iż wszelkiego rodzaju nasypy wzdłuż dróg czy tez linii kolejowych będą systematycznie wypłukiwane opadami deszczu, szczególnie jeśli będą stosunkowo strome. Aby je zabezpieczyć przed tym procesem, który będzie przecież negatywnie wpływać na cała infrastrukturę poboczną, koniecznością jest zastosowanie właśnie odpowiednich geotkanin. Mają one w tym przypadku dwojaką funkcję. Po pierwsze stanowią one warstwę wzmocnienia w przypowierzchniowej części gruntu, zapobiegając jego osuwaniu się, oraz wzmacniając warstwę roślinności. Po drugie zaś, zapewniają swobodny spływ wody opadowej, która tym samym nie będzie wsiąkać w strukturę nasypu, i jednocześnie go osłabiać. Jednym słowem w tym przypadku geotkaniny i geokompozyty będą stanowić bardzo dobre rozwiązanie, zapewniające zwiększenie trwałości całej infrastruktury pobocznej dróg i linii kolejowych, ale także stromych brzegów rzek, jezior, czy też sztucznych zbiorników wodnych.

Geosyntetyki dobrej jakości.

Nie da się tutaj jednak ukryć, iż geosyntetyki, aby pełniły swoją funkcję w określonym zakresie, powinny być odpowiednio dobrej jakości. Niestety, nie mamy żadnych regulacji odnośnie wymaganych parametrów technicznych materiałów geosyntetycznych, toteż wykonawcy muszą samodzielnie dobierać te rozwiązania, mając na względzie fakt, iż dobry wybór ograniczy przyszłe prace serwisowe. Jednymi z lepszych, dostępnych na naszym rynku są obecnie geosyntetyki od firmy Fram Geo, która w tym zakresie posiada bardzo bogate doświadczenie, co też będzie się przekładać na wysoką jakość dostarczanych rozwiązań. Z całą też pewnością wykorzystanie materiałów geosyntetycznych dostarczanych przez firmę Fram Geo, będzie mieć bardzo dobry wpływ na trwałość wykonywanych nasypów wzdłuż dróg i autostrad, a to jest kwestią w tym przypadku zdecydowanie najważniejszą, której powinniśmy poświęcić w tym przypadku szczególną uwagę.