Kim jest prosument?

OZE

Termin prosument zyskał znaczenie wraz z rosnącą popularnością pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Pochodzące od angielskiego terminu prosumer pojęcie wprowadził pod koniec lat 70. amerykański futurysta Alvin Toffler. W jego ujęciu oznaczało osobę, która konsumuje to, co wyprodukuje na własny użytek. We współczesnym rozumieniu – to przede wszystkim producent energii elektrycznej, którym może być obecnie każdy z nas.

Co może wytwarzać prosument?

Pojęcie prosumenta jest niezwykle szerokie. Może on wytwarzać różnego rodzaju dobra indywidualnie albo w grupie. Tym mianem określa się także np. specjalistów w danej dziedzinie, którzy dzielą się swoją wiedzą działając głównie przez internet na rzecz zmiany kierunku rozwoju danej firmy lub jej promocji.

W kontekście pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych prosument to osoba posiadająca własne, małe źródło produkujące prąd, jak instalacje fotowoltaiczne. Z roku na rok stają się one coraz powszechniejsze w krajobrazie wielu krajów, pozwalając na darmowe produkowanie prądu i znaczne oszczędności na rachunkach. Inwestując w fotowoltaikę, które zaspokaja potrzeby danego prosumenta, jego firmy lub rodziny, może on również sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci publicznej lub magazynować je na przyszłość. W wielu krajach, jak np. Wielka Brytania wprowadzono specjalnie dla prosumentów korzystne ceny sprzedaży energii, co pozwala dodatkowo im zarobić.

Co zyskuje prosument w Polsce?

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o OZE, polscy prosumenci nie sprzedają wyprodukowanej energii do sieci, mogą natomiast skorzystać z systemu wzajemnych rozliczeń, tzw. opustów. Art. 4 ustawy o OZE mówi o tym, że Sprzedawca (czyli publiczna sieć energetyczna) dokonuje rozliczenia ilości energii wprowadzonej przez prosumenta do sieci wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci – w okresie do 365 dni. Oznacza to, że nadwyżki wprowadzonej przez prosumenta energii zostają zmagazynowane na jego potrzeby przez okres roku. Może on z nich korzystać przez ten czas w przypadku podwyższonego zapotrzebowania na prąd.

Do 2019 roku nadwyżki energii elektrycznej mogły być przekazywane tylko przez prosumentów indywidualnych, decydujących się na zamontowanie instalacji fotowoltaicznych na swoich domach. Jednak wobec rosnącego zainteresowania alternatywnym sposobem pozyskiwania energii trwają obecnie intensywne prace nad nowelizacją ustawy o OZE, która pozwoli również małym i średnim przedsiębiorstwom dołączyć do grona prosumentów.