Jak współcześnie realizowane są pomiary w budownictwie?

Narzędzia

Realizacja prac pomiarowych w branży budowlanej to bardzo ważna kwestia, której należy poświęcić odpowiednio dużo uwagi. Przede wszystkim ze względu na fakt, iż bez dobrze prowadzonych pomiarów wstępnych, jak również późniejszych, bieżących pomiarów kontrolnych, nie jest możliwe prawidłowe wykonania jakichkolwiek prac budowlanych. Dlatego też, każdy pracownik budowlany powinien umiejętnie posługiwać się poziomicą, jaką również nowoczesnymi, laserowymi narzędziami pomiarowym. Dzięki zastosowaniu laserów w pomiarach budowlanych, można bowiem zyskać nie tylko na szybkości realizacji pomiarów, ale przede wszystkim na ich precyzji, co przekłada się na wyższy poziom jakości realizowanych prac.

Laserowe narzędzia pomiarowe i ich zastosowanie.

Jak już wspomnieliśmy, obecnie, coraz większym zainteresowaniem w branży budowlanej, cieszą się laserowe narzędzia pomiarowe. Są to nowoczesne urządzenia, wykorzystujące technologię laserową do realizacji pomiarów budowlanych, dzięki czemu wzrasta przede wszystkim precyzji ich wykonania. Oczywiście jednocześnie wzrasta także efektywność ogólna pracy budowlanej. Pomiary realizowane są sprawniej, szybciej, i dokładniej, co pozwala na szybszą realizację prac. Obecnie stosowane są przede wszystkim nowoczesne poziomice laserowe, lasery krzyżowe PRO oraz dalmierze laserowe. Szczególna uwaga należy się tutaj laserom krzyżowym. Są to nowoczesne urządzenia, które pozwalają nam sprawnie i szybko wyznaczyć poziom na wszystkich ścianach danego pomieszczenia. Tego typu prace możliwe są także do przeprowadzenia za pomocą klasycznej poziomicy, jednakże zastosowanie lasera krzyżowego przyspiesza ten proces w wyjątkowym zakresie. Wystarczy bowiem ustawić laser krzyżowy na środku pomieszczenia, i po krótkiej jego kalibracji, uruchomić. Na wszystkich ścianach, na zadanej przez nas wysokości pojawią się poziome linie laserowe, wyznaczające zadany przez nas poziom.

Zastosowanie standardowym poziomic.

Trzeba tutaj także podkreślić, iż w branży budowlanej, w dalszym ciągu najpopularniejszym narzędziem pomiarowym są rzecz jasna klasyczne poziomnice. Jest to urządzenie stosowane w budownictwie już od wiele dziesiątek lat, i zawsze sprawdza się tak samo wyśmienicie. Można wręcz powiedzieć, iż posiadanie na placu budowy poziomicy to obowiązek każdego robotnika budowlanego. Jest to narzędzie służące przede wszystkim do bieżącej kontroli jakości realizowanych prac. Oczywiście stosowane są także poziomice laserowe, jednakże nie zawsze będziemy mieć możliwość ich wykorzystania. Poziomica ręczna, realizująca pomiary w oparciu o libellę pomiarową jest w wielu przypadkach więc całkowicie niezastąpiona. Oczywiście, z biegiem czasu, z cała pewnością technologia pójdzie znów do przodu i być może całkowicie klasyczne poziomice zostaną wyparte z użytku. Póki co jednakże, jest to w dalszym ciąg jedno z najważniejszych narzędzie każdej firmy budowlanej.