Technologia odwadniania igłofiltrami.

Pompy

Prowadzenie prac odwodnieniowych z wykorzystaniem igłofiltrów jest dość szeroko stosowane w branży budowlanej. Przede wszystkim w sytuacjach, kiedy roboty ziemne maja być prowadzone w terenie podmokłym, o wysokim poziomie wody gruntowej. Oczywiście zastosowanie igłofiltrów nie ogranicza się jedynie do tego typu robót. Znajdziemy wiele więcej innych sytuacji, w których zachodzić będzie konieczność wykorzystania zestawów igłofiltrowych. Warto tutaj sobie więc powiedzieć nieco więcej w tym zakresie, aby mieć przynajmniej podstawową wiedzę o sytuacjach, w których zachodzi konieczność prowadzenia odwodnień igłofiltrami.

Jak przebiega odwadnianie igłofiltrami?

W pierwszej jednak kolejności warto sobie nieco bardziej przybliżyć sam proces prowadzenia odwodnień z zastosowaniem igłofiltrów. Aby zrozumieć proces odwadniania igłofiltrami, trzeba jednak wiedzieć, z czego składa się cały zestaw igłofiltrowy. Najważniejszym jego elementem będą same właśnie igłofiltry. Są to rury PCV o długości w przedziale 3-5 metrów, z dodatkową głowicą o długości jednego metra, która zakończona jest filtrem siatkowym. Następnym elementem będzie kolektor ssawny, do którego będą podłączane wszystkie igłofiltry. Ostatnim elementem będą agregaty pompowe, do których podłączony będzie kolektor ssawny. Agregat w tym przypadku odpowiada za wytworzenie podciśnienia w instalacji, dzięki czemu woda może być zasysana.

Samo działanie będzie wyglądać tak, że agregat pompowy wytwarza podciśnienie w instalacji, skutkiem czego zamontowane w gruncie igłofiltry będą mogły zasysać wodę w ich pobliżu, nie przepuszczając jej na teren prowadzenia wykopów. Najkosztowniejszym elementem zestawu będzie oczywiście agregat pompowy, toteż bardzo dużą popularnością cieszą się obecnie używane agregaty pompowe do igłofiltrów. Zakup używanego agregatu wiąże się z ograniczeniem kosztów zakupu instalacji, toteż wielu przedsiębiorców decyduje się na takie właśnie rozwiązanie, mimo tego, iż w ten sposób nie mają gwarancji na poprawną pracę zestawu.

Najczęstsze zastosowanie igłofiltrów

Jeśli chodzi o zastosowanie igłofiltrów, to w tym zakresie znajdziemy stosunkowo sporo przypadków, kiedy będą one wykorzystywane. Zdecydowanie najczęściej, zestawy igłofiltrowe do odwodnień będą stosowane w przypadkach takich jak:

  • Prowadzenie robót ziemnych w terenie o wysokim poziomie wody gruntowej
  • Prowadzenie robót w terenie nabrzeżnym, gdzie woda z cieków wodnych lub zbiorników wodnych, będzie przesiąkać przez grunt.
  • Osuszanie terenów podmokłych przez prowadzeniem prac ziemnych.
  • Okresowe odwodnienie na czas realizacji robót konstrukcyjnych czy też inżynieryjnych
  • Pozyskiwanie wody do różnorodnych celów w rolnictwie.

Jak więc widać, zastosowanie igłofiltrów będzie dość szerokie. Znajdziemy stosunkowo dużo przypadków kiedy będziemy mogli wykorzystać tę nowoczesną technologię prowadzenia odwodnień. Można więc powiedzieć, iż jest to technologia prowadzenia odwodnień stosunkowo wszechstronna, gdyż po wdrożeniu pewnych zmian w instalacji możemy ją stosować w różnych przypadkach z takim samym poziomem efektywności prowadzonych odwodnień.