Odwadnianie przy pomocy igłofiltrów.

Odwadnianie Pompy

Przeprowadzanie prac związanych z odwadnianiem czy też z obniżaniem poziomu wody gruntowej na terenach, na których mają być prowadzone inwestycje budowlane, wymaga zastosowania odpowiednich, nowoczesnych urządzeń odwodnieniowych, bez których niestety nie będzie możliwe prawidłowe przeprowadzenie jakichkolwiek czynności odwodnieniowych. W tym przypadku zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie zestawów igłofiltrowych, które sprawdzają się najlepszych z wszystkich dostępnych obecnie rozwiązań technologicznych. Zobaczmy jednak w jaki sposób można wykorzystać zestaw igłofiltrowy, oraz w jaki sposób można będzie tego typu zestaw pozyskać, zważywszy na fakt, iż jest to stosunkowo kosztowna instalacja zarówno w kwestii zakupu, jak i samej jej eksploatacji.

Jak poprawnie wykorzystać zestaw igłofiltrowy?

Wykorzystanie zestawu igłofiltrowego wymaga odpowiedniej wiedzy na temat montażu poszczególnych elementów zestawu, oraz na poprawnym nadzorowaniu pracy zestawu. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby poszczególne elementy zestawu były odpowiednio dopasowane do konkretnego przypadku robót odwodnieniowych, oraz prawidłowo zamontować igłofiltry w glebie. Warto tutaj pamiętać iż instalowanie igłofiltra przeprowadzane jest poprzez jego wpłukiwanie do gleby na głębokość co najmniej pół metra większą niż planowana głębokość prowadzenia robót ziemnych. Każdy kolejny igłofiltr, powinien być zainstalowany w odstępie około jednego metra od poprzedniego, aby zapewnić odpowiednie odbieranie wody gruntowej. Następnie wszystkie igłofiltry należy podłączyć do kolektora ssącego, czyli rury o większym przekroju, która z kolei jest podpięta do agregatu pompowego, którego zadaniem jest odsysanie wody z igłofiltrów i jej odpompowywanie na bezpieczną odległość, z której nie będzie ona stanowiła zagrożenia dla realizacji prac ziemnych.

Gdzie pozyskać zestaw igłofiltrowy?

Aby pozyskać zestaw igłofiltrowy niezbędny do przeprowadzania odwodnień lub tez obniżania poziomu wody gruntowej, należy przygotować się na stosunkowo spore koszty. Chodzi tutaj o to, iż zakup tego typu urządzenia jest z reguły stosunkowo kosztowny, aczkolwiek mamy także do dyspozycji inne, o wiele tańsze rozwiązanie. Jest to rozwiązanie sprawdzające się przede wszystkim w sytuacji kiedy zestaw igłofiltrowy nie będzie nam potrzebny zbyt często, a raczej jego zapotrzebowanie to sytuacja czysto przypadkowa i sporadyczna. Chodzi nam tutaj o wypożyczenie agregatów pompowych do odwodnień, jak również całych zestawów igłofiltrowych, co jest oczywiście rozwiązaniem o wiele tańszym, aczkolwiek zapewniającym nam taką samą skuteczność przeprowadzanych odwodnień. Jednakże trzeba tutaj pamiętać, iż w tym szczególnym przypadku, wynajem zestawu igłofiltrowego będzie opłacalny tylko w przypadku kiedy nie będziemy tego typu urządzeń potrzebować w naszych firmach zbyt często.