Obniżanie poziomu wody gruntowej przy zastosowaniu igłofiltrów.

Pompy

Realizacja prac budowlanych w terenie podmokłym, lub też w terenie o wysokim poziomie wody gruntowej, wymaga przeprowadzenia w pierwszej kolejności, prac związanych z obniżeniem tegoż poziomu, lub z kompletnym odwodnieniem terenu. Sytuacje takie najczęściej jednak zdarzają się, kiedy mamy do czynienia z realizacją prac w terenie bagnistym, lub przy bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników bądź też cieków wodnych. Tutaj koniecznością jest zastosowanie igłofiltrów, które pozwolą nam ograniczyć napływającą na teren prowadzenia prac wodę, dzięki czemu możliwe będzie swobodne ich przeprowadzenie. Warto tutaj przyjrzeć się tego typu technologii nieco bliżej, gdyż jest z całą pewnością ciekawa i godna uwagi.

Zasada działania odwadniania przy zastosowaniu igłofiltrów.

Przede wszystkim, zanim w ogóle będziemy rozpatrywać działanie zestawu igłofiltrowego, koniecznością jest wymienienie sobie wszystkich jego elementów. Pomijając różnorodne elementy instalacyjne, złączki, zawory i tym podobne, każdy zestaw igłofiltrowy będzie składać się z trzech podstawowych elementów:

  • Igłofiltrów
  • Kolektorów ssawnych
  • Agregatu pompowego

Igłofiltry to element roboczy zestawy. Są one wyposażone w perforowaną końcówkę roboczą, która wprowadzana jest do gleby poprzez wpłukiwanie. Za ich pomocą zasysana jest woda znajdująca się w glebie, a następnie przekazywana poprzez kolektory do agregatu, który odprowadza ją odpowiednimi wężami na bezpieczną dla realizacji robót odległość. istotne jest także to, iż igłofiltry powinny być montowane w odległości 0,5-1m od siebie, w zależności od intensywności pojawiania się wody, zaś ich część robocza, powinna znajdywać się co najmniej pół metra pod poziomem zakładanej głębokości prowadzonych robót ziemnych.

Kolektory ssawne wyposażone w króćce przyłączeniowe, do których podpinane są igłofiltry. Istnieje możliwość zastosowania wielu kolektorów w jednym rzędzie, aczkolwiek w takich sytuacjach, trzeba będzie najpierw dobrać moc agregatu pompowego do ilości igłofiltrów występujących w jednym rządzie.

Agregat pompowy jest w zasadzie sercem całego zestawu, bowiem to on wytwarza podciśnienie w instalacji dzięki któremu ma miejsce proces zasysania wody gruntowej. Jest ona zaciągana do agregatu, gdzie następie ma miejsce proces jej tłoczenia w drugą stroną poprzez węże wodne, do miejsca, w którym nie będzie stanowić zagrożenia dla realizowanych prac ziemnych. W przypadku prac ziemnych przy zbiornikach wodnych, jest on tłoczona z powrotem do zbiornika.

Efektywna prac zestawy igłofiltrowego.

Oczywiście bardzo ważna kwestią w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności pracy odwadniania igłofiltrami, będzie kwestia jakości poszczególnych elementów zestawu. Niemniej jednak można tutaj powiedzieć, iż nawet używane agregaty pompowe do igłofiltrów będą sprawdzać się wyśmienicie, pod warunkiem prawidłowego doboru ich mocy do ilości obsługiwanych igłofiltrów. Jednakże najlepszym rozwiązaniem będzie zawsze skorzystanie z możliwości pozyskania nowego agregatu, który zagwarantuje nam maksymalny poziom wydajności pracy, co w wielu przypadkach będzie przesądzać o terminie realizacji danej inwestycji budowlanej.