Bezpieczna eksploatacja elektryczności w domach i mieszkaniach.

Instalacje elektryczne

Każdy dom jednorodzinny oraz mieszkanie, koniecznie muszą posiadać instalację elektryczną. Na chwilę obecną jest to podstawowa instalacja, bez której po prostu nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. Można nawet powiedzieć, iż jesteśmy od prądu uzależnieni, niczym od narkotyku. Warto jednakże pamiętać, iż eksploatacja elektryczności w domach i mieszkaniach, niesie także za sobą pewne zagrożenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość porażenia prądem, czy też nawet wybuchu pożaru. Należy więc w jak największym zakresie zneutralizować wspomniane zagrożenia, aby dzięki temu zapewnić sobie większy poziom spokoju, komfortu i bezpieczeństwa.

Przede wszystkim montaż instalacji.

Zacząć należy od tego, iż bezpieczna instalacja będzie przede wszystkim prawidłowo zamontowana. Aby tego dokonać, należy zatrudnić profesjonalnego elektryka z uprawnieniami SEP. Będzie on posiadać niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które pozwolą na prawidłowy montaż instalacji elektrycznej. Dzięki temu, wszystkie elementy instalacji będą przede wszystkim prawidłowo podłączone. Co równie ważne, dobry elektryk, z uprawnieniami, będzie w stanie prawidłowo przestrzegać ustaleń projektu wykonania instalacji. Jest to bardzo ważne, bowiem projekt z góry zakłada zastosowanie pewnych elementów. Oczywiście można je zastąpić innymi, aczkolwiek powinny mieć co najmniej takie same, lub lepsze parametry techniczne. Zresztą w przypadku materiałów do montażu instalacji, warto inwestować tylko i wyłącznie w profesjonalny osprzęt elektryczny. W końcu będzie się to przekładać na komfort i bezpieczeństwo eksploatacji elektryczności, a co za tym idzie, powinno to być dla nas kwestią najważniejszą.

Umiejętna eksploatacja instalacji elektrycznej.

Bardzo ważną kwestią ze względów bezpieczeństwa będzie także prawidłowa eksploatacja instalacji elektrycznej. Trzeba tutaj przyznać, iż sporo zagrożeń związanych z elektrycznością wynika właśnie z naszej niefrasobliwości, rutyny, a czasem wręcz z naszej wielkiej głupoty. Warto tutaj więc pamiętać o kilku podstawowych zasadach w eksploatacji elektryczności, z których najważniejsze będą następujące:

  • Nigdy nie wyszarpujemy wtyczek z gniazdek – w ten sposób naruszamy niestety mocowanie gniazdka, co prowadzi także do poluzowania przewodów. Z biegiem czasu może to wywołać zwarcie
  • Nie używamy elektryczności kiedy mamy mokre ręce – woda to doskonały przewodnik prądu, wobec czego bardzo łatwo w takim przypadku o porażenie
  • Nigdy nie używamy uszkodzonych gniazdek i łączników elektrycznych
  • Nie prowadzimy samodzielnych napraw instalacji, jeśli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy i umiejętności
  • Prowadząc jakiekolwiek prace przy instalacji zawsze wyłączamy dopływ prądu na głównym bezpieczniku.
  • Stosujemy tylko i wyłącznie profesjonalny osprzęt elektryczny

Przestrzegając powyższych zasad, zagrożenie praktycznie ograniczymy do minimum. Prawie na pewno nigdy nie poczujemy na własnej skórze co to znaczy prąd elektryczny.