Rodzaje rur wykorzystywanych do systemów kanalizacyjnych

Systemy kanalizacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej wymaga sporej staranności doświadczonych wykonawców oraz użycia wysokiej jakości materiałów służących do budowy całego systemu. Potencjalna awaria może być bardzo nieprzyjemna i trudna do naprawy. 

Poszczególne tworzywa, z których wykonane zostały rury do kanalizacji powinny być trwałe, odporne na zniszczenia, a także wykazywać wystarczającą tolerancję na wahania temperatury. Dobrze, gdy dodatkowo posiadają zdolność tłumienia hałasu, charakterystycznego dla spływającej wody.

Rury do kanalizacji z tworzyw sztucznych

  • Polietylenowe wysokiej gęstości(HDPE) – wykazują się znaczną elastycznością i zdolnością wytłumiania hałasu. W wyniku zastosowania odpowiednich procesów technologicznych przy ich produkcji, są odporne na zmiany temperatury oraz na ruchy termiczne. Dzięki dużej szczelności nie ulegają łatwo pęknięciom. Łączenie ich przebiega zazwyczaj poprzez zgrzewanie doczołowe, a także złączki zaciskowe i kołnierzowe.
  • Polipropylenowe rury do kanalizacji – wykazują dużą tolerancję na wahania temperatury i również znaczną elastyczność. Nadają się głownie do instalacji wewnętrznych, a ich łączenia mają charakter kielichów z uszczelkami. Wykazują też sporą odporność na ścieranie i uszkodzenia przy udziale środków chemicznych.
  • Polichlorek winylu(PVC) – rury powstałe przy użyciu tego materiału nadają się głownie do instalacji zewnętrznych ze względu na ich wytrzymałość oraz odporność na wgniecenia, uderzenia. Z drugiej strony mają niestety niewielką tolerancję termiczną. Łączone są kielichami z gumową uszczelką albo złączami klejonymi.
  • Żywica poliestrowa z włóknem szklanym(GRP) – to materiał bardzo wytrzymały, odporny na korozję, ale też ciężki i dosyć drogi. Rury z niego wykonane są zazwyczaj używane do budowy systemów na terenach podmokłych, nielicznie wykorzystuje się je przy instalacjach domowych.
  • Żeliwo – dawniej tworzywo to było bardzo popularne i często służyło produkcji rur do kanalizacji. Jego właściwości to przede wszystkim wysoka odporność termiczna, wytrzymałość oraz dźwiękoszczelność. Jego wady – to niestety duży ciężar i kruchość, a więc podatność na korozję.
  • Kamionkowe rury do kanalizacji – posiadają znaczną ilość łączeń kielichowych, sam materiał nie jest odporny na uderzenia, ale charakteryzuje się wytrzymałością na działanie szkodliwych związków, w tym chemii. Obecnie, podobnie jak żeliwo ustępuje tworzywom sztucznym, chociaż stale prowadzone są prace nad ulepszeniem materiału i poprawą jego właściwości.
  • Betonowe rury kanalizacyjne – charakteryzują się wytrzymałością na działanie środków chemicznych i wahania temperatury. Posiadają niewielkie opory przepływu, łatwo ulegają ścieraniu oraz zgnieceniom.