Osuszanie fundamentów – trwałe usuwanie wilgoci kapilarnej

Osuszanie budynków

osuszanie fundamentów metodą podcięcia muruZniszczona izolacja pozioma fundamentów, lub jej całkowity brak pozwala na kapilarne podciąganie wód gruntowych. Dzięki mikrokanalikom cząsteczki zaczynają migrację w kierunku obszarów suchych, co skutkuje degradacją techniczną niosącą ze sobą podciąganie wilgoci ku górze. Gdy degradacja osiągnie swój zenit, w pierwszej kolejności dojdzie do wykwitu soli, przez którą zacznie rozsypywać się tynk, następnie dojdzie do rozsypania muru.

Istnieje kilka skutecznych sposobów na pozycie się wilgoci kapilarnej:

  • osuszanie za pomocą mikrofal: metoda ta polega na rozgrzaniu muru do wymaganej minimalnej temperatury, w skutek podgrzania wilgoć zacznie wędrować w kierunku obrzeży muru, gdzie ostatecznie zostanie odparowana – należy zwrócić szczególną uwagę podczas podgrzewania murów, fala o zbyt dużym natężeniu może podgrzać mury do dużej temperatury, co poskutkuje trwałym uszkodzeniem muru.
  • osuszanie kondensacyjne: metoda polecana w przypadku umiarkowanego zalania, gdzie fundamenty nie były długofalowo odsłonięte na działanie wilgoci. Zaleca się podłączenie urządzenia do podgrzewania temperatury powietrza, w celu skroplenia wilgoci, następnie maszyna wyciągnie skroploną wodę na zewnątrz. Osuszanie kondensacyjne wymaga czasu, lecz jest zdecydowanie najmniej radykalnym sposobem na pozbycie się wilgoci z murów.
  • osuszanie metodą podcięcia muru: osuszanie fundamentów poprzez przycięcie muru i wstawianie wkładek izolujących należy do najbardziej radykalnych metod, lecz jest to zarazem jedyne w 100% skuteczne rozwiązanie problemu wilgoci. Podczas prac remontowych, zakładanie izolacji poziomej poprzez cięcie murów budynku ma bardzo duże znaczenie. Prace wykonane w sposób profesjonalny zapewniają zabezpieczenie przed podciągającą wilgocią – dodatkowo podcięcie fundamentu nie skraca żywotności samego budynku.

Podsumowanie

Jeżeli wilgoć występująca w twoim budynku jest delikatna i świeża, najlepiej będzie wypróbować metodę kondensacyjną. W przypadku długofalowego kontaktu ściany z wodą, należy rozważyć metodę podcięcia muru, oraz osuszanie za pomocą mikrofali.