Zawsze wykorzystuj regulator temperatury w swoich projektach