Sortowanie ziemi, odpadów gruzu i innych materiałów.

Narzędzia

Prawidłowe sortowanie różnorodnych materiałów sypkich różnych frakcji grubości, wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu. Bardzo często stosowane w tym zakresie są przesiewacze bębnowe. Niemniej jednak, trzeba przyznać, iż nie zawsze są one rozwiązaniem optymalnym. W ich przypadku, koniecznością jest bowiem ich załadunek i uruchomienie, a następnie rozładunek. Aby jednak sortowanie ziemi, realizować o wiele sprawniej i szybciej, można zastosować łyżki przesiewające do koparek i ładowarek. Tego typu sprzęt, jest bardzo prosty w montażu i obsłudze i gwarantuje nam przesiewanie ziemi czy też innych materiałów, w trakcie ich załadunku.

Jak przebiega sortowanie ziemi z udziałem łyżki przesiewającej?

Proces w którym realizowane jest sortowanie ziemi, z jednoczesnym jej rozdrabnianiem jest stosunkowo prostu. Należy tutaj podkreślić, iż w większości przypadków potrzebujemy po prostu zdjętą warstwę humusu przesortować i zmielić tak, aby wszystkie grubsze fragmenty zostały odseparowane. Tego typu prace wykonywane są najczęściej w trakcie budowy nowego domu, gdzie ostatecznie, zdjęta warstwa humusu z wykopów pod fundamenty, trafia do ogrodu, jako górna warstwa wyrównująca obejście domu.

Jeśli w tym przypadku zastosowana zostanie łyżka przesiewająca z całą pewnością proces ten będzie przebiegać o wiele sprawniej. Po prostu ładowarka nabiera humus do łyżki, gdzie automatycznie przebiega sortowanie ziemi. Po kilku chwilach w łyżce pozostają już jedynie większe frakcje, które będą ładowane na samochód i wywożone, jako niezdatne do użytku.

Dzięki takiemu podejściu, sortowanie ziemi może być realizowane bezpośrednio podczas jej załadunku. Poza tym, tego typu łyżki przesiewające mogą być także stosowane w wielu innych przypadkach, nie tylko do przesiewania humusu. Aczkolwiek w każdym innym przypadku, łyżka przesiewająca powinna być prawidłowo dostosowana do konkretnego materiału, jaki będzie nią przesiewany. Możemy więc zetknąć się z rozwiązaniami takimi, jak chociażby łyżka do gruzu, czy też łyżka do śmieci. W każdym przypadku, istotna będzie konstrukcja, rodzaj zastosowanych gwiazd na wałkach przesiewowych oraz ich rozstaw. W większości łyżek tego typu, mamy także możliwość regulacji wspomnianego rozstawu, co pozwala nam uzyskiwać przesiew o pożądanej przez nas frakcji grubościowej.

Podsumowanie

Możemy więc powiedzieć, iż sortowanie ziemi realizowane przy pomocy łyżki przesiewającej jest procesem o wiele bardziej wydajnym. Co prawda, trzeba będzie liczyć się z koniecznością poniesienia sporych kosztów, związanych z zakupem łyżki, niemniej jednak, jest to inwestycja, która dla wielu firm będzie bardzo korzystna. Szczególnie powinny na nią zwrócić uwagę firmy zajmujące się regularnie pracami ziemnymi. Przesiany humus jest bowiem bardzo dobrym materiałem, który można także spieniężyć. Z całą pewnością znajdzie się sporo chętnych do zakupu czystej ziemi, bez kamieni, większych korzeni, jak również bez grudek gliny.